Trade Fairs - many opportunities

Wizyta firm z Brukseli na Targach INFRASTRUKTURA

Tuesday, 30 September 2014 13:37

There are no translations available.

Szanowni Państwo,

22 października, w pierwszy dzień targów, w godzinach 14.30 - 17.00 Infrastrukturę odwiedzi delegacja przedstawicieli firm z Regionu Brukseli-Stolicy. Firmy z Belgii związane są z sektorem infrastruktury miejskiej i poza zwiedzaniem stoisk będą poszukiwać partnerów do współpracy handlowej.

 

Członkowie delegacji :

-          Schréder (oświetlenie zewnętrzne, miejskie) www.schreder.com.pl

-          SECO (niezależna kontrola techniczna w budownictwie) www.seco-polska.pl

-          SignForm (formularze elektroniczne) www.iform.pl

-          STIB, Société Régionale de transport urbain bruxellois (Regionalne Przedsiębiorstwo Transportu Miejskiego Brukseli)  www.stib.irisnet.be

-          Tein Technology (platformy zarządzania ruchem miejskim, kolejowym i morskim w portach) www.teintechnology.com

-          Travetanche (systemy szczelności konstrukcji) www.travetanche.be

 

W celu umówienia spotkania z jedną czy kilkoma firmami z Belgii prosimy o kontakt (może być w języku polskim):

Biuro Regionu Brukseli przy Ambasadzie Belgii w Warszawie

Nicolas N?ve, Radca Handlowy i Ekonomiczny

e-mail: bruksela-polska@wer.pl

tel. 22 850 00 85

 

   

Konferencja "Czas na zmiany"

Tuesday, 15 October 2013 09:41

There are no translations available.

 

Max_MIR_PL_poziome GDDKiA

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.

?CZAS NA ZMIANY?

 • Termin:
  22 października 2014, pierwszy dzień Targów Infrastruktura 2014
  "NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE"
  23 października 2014, drugi dzień Targów Infrastruktura 2014
  "PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE"
 • Miejsce: sala konferencyjna "A" na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Język: polski
 • Zasady wstępu: bezpłatny po wcześniejszej rejestracji - FORMULARZ REJESTRACYJNY (pobierz DOC)

 

Pierwszy dzień targów Infrastruktura 2014 (22 października), godzina 12.30, sala konferencyjna A

NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE

Przedstawione zostaną aktualne informacje na temat prowadzonych działań GDDKiA oraz plany na najbliższe lata. Wydarzenie to będzie kolejną okazją do spotkania z branżą i omówienia zmian jakie są wprowadzane  m.in. w prawie zamówień publicznych.

12:30 - 12:45 Otwarcie konferencji

12:45 - 14.00  

 • Program Budowy Dróg Krajowych  - dziś i w nowej perspektywie finansowej ? przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • System Projektuj i Buduj ? PFU ? Katarzyna Wiktorowicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji, GDDKiA
 • Wybór rzetelnego Wykonawcy Robót w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych ? Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Postepowań Przetargowych, GDDKiA
 • Szczególne warunki kontraktu - kluczowe zapisy dla inwestycji w perspektywie 2014-2020 ? Marcin Karolak, Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji, GDDKiA

14.00 ? 14.15 Przerwa kawowa

14.15 ? 15.30  

 • Nadzór ? Jakub Troszyński, Dyrektor Departamentu Prawnego, GDDKiA
 • Jakość w inwestycjach drogowych ? Wacław Michalski, Dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA
 • Usługi utrzymaniowe w modelu ?Utrzymaj Standard?Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami, GDDKiA
 • Zintegrowany System Poboru Opłat ? Anna Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Strategii Poboru Opłat, GDDKiA
 • Krajowy System Zarzadzania Ruchem ? Przemysław Rzeźniewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA

15.30 Zakończenie konferencji


Drugi dzień targów Infrastruktura 2014 (23 października), godzina 11.00, sala konferencyjna A

PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE

11:00 ? 11:10 Otwarcie konferencji

11:10 ? 13:00

 • Kierunki zmian systemowych w obszarze polskiego transportu kolejowego ? Tomasz Warsza, Radca Ministra kierujący Departamentem Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Krajowy Program Kolejowy ? Justyna Wilde, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Nowy model usług utrzymaniowych ? Rafał Frączek, Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych, PKP PLK S.A., Tomasz Stępień, Dyrektor Projektu ds. pilotażowego wdrażania nowego systemu utrzymania, PKP PLK S.A.
 • Oczekiwane zmiany w Prawie zamówień publicznych ? Aneta Jędrzejczyk, Dyrektor Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A., Mirosław Pol, Z-ca Dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A.
 • Ocena jakości realizowanych prac projektowych i budowlanych, warunków kontraktowych ? Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Stanisław Stadniczenko, Dyrektor Projektu ds. Technologii i Laboratorium, PKP PLK S.A.
 • Nadzór nad realizacją inwestycji ? Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Mariola Kujawa, Z-ca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów UE, PKP PLK S.A., Michał Olszewski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, PKP PLK S.A.
 • Przygotowanie projektów programów funkcjonalno-użytkowych ? Dariusz Słotwiński, Doradca Zarządu PKP PLK S.A., PKP PLK S.A.

ZAPRASZAMY!

 

   

Monday, 19 August 2013 07:55

There are no translations available.


Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.

"Pociągi 1500m czyli... jak skutecznie konkurować z transportem drogowym. Uwarunkowania  infrastrukturalne, techniczne i ekonomiczne eksploatacji długich składów."

 • Termin: 24 października 2013, trzeci dzień XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013
 • Miejsce: sala konferencyjna "A" na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Godziny: 10.30 - 13.00
 • Organizatorzy: Instytut Kolejnictwa, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Język: polski
 • Wstęp: bezpłatny (wymagana jest również wcześniejsza rejestracja na targi Infrastruktura). 

 

PROGRAM

 • 10.30-10.40   Powitanie gości, słowo wstępne; Minister Andrzej Massel
 • 10.40-11.00   Zalety z wprowadzenia możliwości uruchamiania długich składów w Polsce; Przedstawiciel ZNPK
 • 11.00-11.20   Sieć korytarzy dla pociągów 1500m w nowoczesnym systemie transportowym Europy; Joan Amorós, General Secretary of FERRMED
 • 11.20-11.40   Uwarunkowania ruchowe uruchomienia pociągów towarowych o długości 1500 m na sieci linii  kolejowych w Polsce; Mgr inż. Robert Kruk, Instytut Kolejnictwa
 • 11.40-12.00  Możliwość eksploatacji długich składów na polskiej sieci kolejowej z punktu widzenia zarządcy infrastruktury; Mgr inż. Maciej Kaczorek, Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP PLK
 • 12.00-12.20  Pociągi małe, duże i długie - międzynarodowa analiza porównawcza - Prof. Adam K. Prokopowicz, Infratrans Group USA oraz Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI); dr Mirosław Antonowicz, Akademia Koźminskiego oraz Klaster Innowacji Transportowych, Logistycznych i Infrastrukturalnych.
 • 12.20-13.00   Dyskusja panelowa; Prowadzenie: Jędrzej Puzyński, KOW (Kolejowa Oficyna Wydawnicza

Wobec agresywnej konkurencji ze strony transportu drogowego, kolej towarowa staje przed wyzwaniem dalszej poprawy efektywności . Odpowiedzią może być uruchamianie długich pociągów, mierzących nawet 1500m. Pozwoli to wyraźnie obniżyć koszty jednostkowe transportu towarów. Dziś wielu przewoźników w sposób uproszczony kalkuluje opłacalność przewozów w ten sposób, że do n-tego wagonu ponosi się koszty, a każdy dodatkowy wagon generuje zyski. Pomimo, iż dziś w Polsce obowiązującym (choć nie zawsze dotrzymywanym) standardem są pociągi 600-metrowe, a Unia Europejska postuluje ich wydłużenie do 750m, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z doświadczeń państw takich jak USA czy Rosja, w których eksploatuje się pociągi 1500-metrowe (a nawet dłuższe). Za wprowadzeniem tego rozwiązania w Unii Europejskiej od lat silnie lobbuje m.in. FERRMED. Również przedstawiciele Komisji Europejskiej dostrzegają ewidentne zalety takiego rozwiązania (niższe koszty, niższe zanieczyszczenie środowiska, etc.).

Aby doszło do wdrożenia standardu 1500m na najważniejszych magistralach kolejowych w Polsce w pierwszej kolejności należy dostosować infrastrukturę do mijania tak długich składów. Z opinii wielu ekspertów wynika, iż można to osiągnąć stosunkowo tanio budując długie mijanki (tory główne dodatkowe bądź bocznice szlakowe) na szlaku, a więc bez konieczności kosztownych modernizacji istniejących stacji. Osobną kwestią jest odpowiednia organizacja ruchu i dostosowanie przepisów tak, aby spełnione były najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz by ruch pozostałych pociągów pozostał niezakłócony.

Wprowadzenie standardu 1500m jawi się jako potencjalnie najkorzystniejsze rozwiązanie zapewniające kolei uwypuklenie jej największych zalet w transporcie masowym towarów na duże odległości I tym samym możliwość efektywnego konkurowania z transportem drogowym.

 

Zapraszamy!

ZNPK_logo_podstawowe
  LOGO_napis

 

 

   

Friday, 26 July 2013 23:48

There are no translations available.

 

IBDiM_logo_z_nazwa

Serdecznie zaprasza na konferencję pt.

?Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości?

 • Termin: 22 października 2014, pierwszy dzień 12 Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2014
 • Miejsce: sala konferencyjna "D" na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Godziny: 12.30 - 16.00
 • Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Język: polski
 • Wstęp: płatny po wcześniejszej rejestracji. POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY (pdf)
  Formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 16 października 2014 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39 lub e-mailem na adres: promotion@ibdim.edu.pl
rower_ccZainteresowanie ruchem rowerowym stwarza potrzebę wytyczania i budowania tras rowerowych, umożliwiających bezpieczną i komfortową jazdę na rowerze.


Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w maju 2014, r. została znowelizowana ustawa ? Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, co umożliwia lokalizację drogi rowerowej lub turystycznego szlaku rowerowego np. na koronie wału przeciwpowodziowego. Wprowadzono nowe pojęcie ? drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną, a to powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wspierając inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego organizuje konferencję DROGI I SZLAKI ROWEROWE ? NOWE MOŻLIWOŚCI.


Zależy nam na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe. Mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji budowa drogi rowerowej lub wyznaczenie turystycznego szlaku rowerowego będą łatwiejsze, a zbudowane drogi bezpieczne i trwałe.


Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych problematyką projektowania lub budowy dróg i szlaków rowerowych oraz zagadnieniami związanymi ze stosowanymi technologiami i wyrobami budowlanymi.
Konferencja nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

 

Program konferencji:

 • 12.30 - 12.40 Otwarcie konferencji - Olgierd Dziekoński, Kancelaria Prezydenta RP
 • 12.40 - 12.55 Wypowiedzi zaproszonych gości
 • 12.55 - 13.10 Drogi i szlaki rowerowe w świetle uwarunkowań prawnych - Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 13.10 - 13.25 Turystyka rowerowa z perspektywy Lasów Państwowych - Miłka Hyży, Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
 • 13.25 - 13.40 Praktyczne aspekty oddziaływania tras rowerowych na wały przeciwpowodziowe i międzywale - Piotr Michaluk, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • 13.40 - 13.55 Prorowerowe projekty zmian rozporządzeń - Jan Jakiel, Sekcja Rozwoju Ruchu Rowerowego Zarządu Transportu Miejskiego
 • 13.55 -14.10 Dyskusja
 • 14.10 - 14.40 Przerwa kawowa
 • 14.40 - 14.55 Doświadczenia praktyczne w zakresie budowy turystycznych tras rowerowych dalekiego zasięgu - Marek Zamana, Koordynator Krajowy EuroVelo w Polsce
 • 14.55 - 15.10 Rower w strukturze zagospodarowania przestrzennego regionów - Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 15.10 - 15.25 Komfortowe nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych - Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 15.25 - 15.40 Gruntowe i betonowe nawierzchnie dróg rowerowych - Mirosław Graczyk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • 15.40 - 16.00 Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

Więcej informacji na www.ibdim.edu.pl

ZAPRASZAMY!

   

Friday, 26 July 2013 23:22

There are no translations available.

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo - techniczną pt.

?Innowacyjność infrastruktury czynnikiem rozwoju gospodarki?

 • Termin: 22 października 2013, pierwszy dzień XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013
 • Miejsce: sala konferencyjna "B" na pierwszym piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Godziny: 12.30 - 16.00
 • Organizatorzy: Naczelna Organizacja Techniczna, Komitet Transportu PAN, Akademia Inżynierska w Polsce
 • Język: polski
 • Wstęp: wolny po wcześniejszej rejestracji (wymagana jest również wcześniejsza rejestracja na targi Infrastruktura) POBIERZ FORMULARZ
 • Program: POBIERZ PROGRAM

 

PATRONAT HONOROWY

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Będzie to merytoryczna debata reprezentantów instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję i wdrażanie innowacji w gospodarce z wybitnymi przedstawicielami sfery nauki w tej dziedzinie. Organizacja spotkania jest następstwem podjęcia specjalnej uchwały przez XXIV Kongres Techników Polskich pod patronatem Prezydenta RP, który miał miejsce w dniach 24-25 maja 2012 roku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie między innymi wpływu infrastruktur komunikacyjnych i energetycznych na warunki życia i pracy. Jako determinanta stanu państwa i pomyślności jego obywateli, staną się one przedmiotem dyskusji na temat skutecznych mechanizmów rozwijania przedsiębiorczości. Konferencja ma na celu wyznaczenie właściwych kierunków i narzędzi realizacji polityki, która poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego i fachowego w Polsce, umożliwi sprawniejszy rozwój nowoczesnego przemysłu i handlu.

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Janusz Dyduch ? Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes FSNT-NOT

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski ? Uniwersytet Technologiczno ? Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki

Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney ? Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski ? Dyrektor Instytutu Lotnictwa

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch ? Instytut Kolejnictwa

Dr inż. Andrzej Cholewa ? Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda ? Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski ? Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiedzki ? Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Sekretarz

Mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz ? Radomska Rada FSNT-NOT, SITK RP O/Radom

Program

 • 12.00 - 12.30       Rejestracja uczestników
 • 12.30 - 12.40       Otwarcie Konferencji, prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes FSNT-NOT
 • 12.40 ? 13.00      Wystąpienia gości honorowych
 • 13.00 ? 13.15     ?Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa?, prof. Bogdan Ney, członek Polskiej Akademii  Nauk i członek Akademii Inżynierskiej w Polsce
 • 13.15 ? 13.30     ?Czy jest szansa poprawić wysokość i strukturę nakładów na badania i rozwój?, prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski, Uniwersytet Technologiczno ? Humanistyczny
  im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
 • 13.30 ? 13.45     ?Rola Komitetu Transportu PAN w innowacyjności infrastruktury?, prof. dr hab. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes FSNT-NOT
 • 13.45 ? 14.00     ?Celowość wprowadzenia metody oceny skuteczności modernizacji linii kolejowych?, prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa
 • 14.00 ? 14.15     ?Symulacje numeryczne zderzeń pojazdu z barierą ochronną jako efektywne narzędzie do  poprawy BRD?, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 • 14.15 - 14.45     przerwa
 • 14.45 ? 15.00     ?Wpływ nowoczesnych technologii na paradygmat zarządzania?, dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 • 15.00 ? 15.15     ?Krajowy system transportu samolotami lekkimi?, mgr inż. Krzysztof Piwek, Główny Konstruktor, Instytut Lotnictwa
 • 15.15 ? 15.30     ?Badania związane z transportem i infrastrukturą w Centrum Technologii Kosmicznej Instytutu Lotnictwa?, dr inż. Leszek Loroch, Instytut Lotnictwa
 • 15.30 ? 15.45     ?European Space Agency szansą dla Polski? , prof. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa
 • 15.45 ? 16.00     Dyskusja i wypracowanie wniosków z konferencji 


   

Friday, 26 July 2013 00:00

There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.

?Wpływ kosztu projektu na wzrost kosztu i czasu realizacji inwestycji
w sektorze infrastruktury?

 • Termin: 23 października 2013, drugi dzień XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013
 • Miejsce: sala konferencyjna "B" na pierwszym piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Godziny: 13.00 - 16.00
 • Organizator: Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Język: polski 
 • Wstęp: wolny
 • Moderatorzy: Jan Styliński ? Prezes Zarządu PZPB i Rafał Bałdys Wiceprezes Zarządu PZPB
 • Więcej informacji: http://pzpb.com.pl/

Pierwsza część panelu poświęcona będzie prezentacji wyników badań naukowych przeprowadzonych na świecie, które miały na celu  identyfikację głównych przyczyn wzrostu kosztów realizacji inwestycji już po podpisaniu umowy. Zagadnienia wpływu kosztów prac projektowych na wzrost kosztu robót budowlanych pomimo swojej intuicyjnej oczywistości, rzadko w pełni przedostają się do świadomości inwestorów. Jak się jednak okazuje nie jest to problem trywialny, bowiem im większy projekt, tym konsekwencje finansowe zaniedbań na etapie projektowania mogą sięgać kilkudziesięciu procent wartości robót. Niekiedy może to nawet zagrozić realizacji inwestycji w ogóle.

Jak się okazuje zjawisko to występuje wszędzie na świecie i w praktyce dodatkowych kosztów nie da się uniknąć, choć można je skutecznie ograniczać. Na bazie wyników przytoczonych badań podjęta zostanie próba odniesienia do sytuacji na polskim rynku budownictwa zamawianego przez Państwo. Zakłada się, że w  debacie, która będzie miała miejsce później wezmą udział przedstawiciele:

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
 • Biur projektowych;
 • Inżynierów kontraktów;
 • Wykonawców
 • Inwestorów

Przedmiotem debaty będzie omówienie możliwych metod ograniczania wzrostu kosztów w stosunku do zawartej umowy.


zdjecie_JS

Szanowni Państwo,

"W licznych opracowaniach naukowych i analizach, publikowanych również przez instytucje unijne wskazuje się, że przeciętny wzrost kosztów robót budowlanych na etapie realizacji wynosi około 20%. Jest to jednak rodzaj ryzyka, które może być kontrolowane, a prawidłowe zarządzanie nim ? co widać na przykładzie Niemiec ? skutkuje racjonalizacją kosztu realizacji robót budowlanych.

W imieniu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zapraszam i zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zorganizowanym przez PZPB panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom wpływu kosztów projektu budowlanego na wzrost kosztu i czasu realizacji inwestycji w sektorze infrastruktury oraz instrumentom mitygowania tego ryzyka.

Naszą ambicją jest, aby konkluzje płynące z dyskusji prowadziły do zmian w obecnym systemie, których beneficjentami będziemy my wszyscy ? zamawiający, wykonawcy i podatnicy. Wierzymy, że jest to możliwe."

Jan Styliński
Prezes Zarządu PZPB

 

 

logo_PZPB_centralne

 

ZAPRASZAMY!

   

Page 1 of 3

Practical information

 

 


 

 


Partners and Sponsors – See all
 •