Dla wystawców

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character

Targi INFRASTRUKTURA to prestiżowe spotkanie o charakterze B2B wszystkich środowisk odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury miejskiej i drogowej w Polsce, które powstaje przy współpracy liczących się w tej branży polskich instytucji oraz rządowych i pozarządowych organizacji, m.in. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morksiej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

To wreszcie miejsce nawiązywania dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego, w tym z osobami odpowiedzialnymi w naszym kraju za przeznaczanie funduszy na rozwój infrastruktury. Natomiast towarzyszące targom konferencje są nie tylko sposobem na poszerzenie wiedzy, ale prowokują również do debaty na nurtujące branżę tematy.

 

Grupy zwiedZających targi Infrastruktura
SEKTOR PUBLICZNY
 • przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • przedstawiciele Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • dyrektorzy oraz pracownicy wszystkich poziomów GDDKIA
 • zarządcy dróg miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich  
 • pracownicy służb samorządowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne
 • reprezentanci instytutów badawczych
 • pracownicy wyższych uczelni  politechniki, uczelnie sportowe, wydziały architektury 
 • przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
SEKTOR PRYWATNY
 • firmy wykonawcze, w tym przedsiębiorstwa robót drogowych i mostowych
 • inwestorzy prywatni, developerzy
 • biura projektowe, architekci
 • inżynierowie budownictwa 
 • firmy zajmujące się geoinżynierią
 • firmy archeologiczne
 • inne firmy identyczne z profilem wystawców

Informacje praktyczne

 

 


 

 

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •