Targi - wiele możliwości

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character

Prezentacje do pobrania:

 

INFRASTRUKTURA 2014

Konferencja ?Czas na zmiany?

?NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE?

 • Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - zainteresowanych prosimy o kontakt z Departamentem Dróg i Austostrad tel.: 22 / 630 17 00
 • Prezentacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - POBIERZ

?PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE?

 • Kierunki zmian systemowych w obszarze polskiego transportu kolejowego ? Tomasz Warsza, Radca Ministra kierujący Departamentem Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (POBIERZ PREZENTACJĘ) 
 • Krajowy Program Kolejowy ? Justyna Wilde, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (POBIERZ PREZENTACJĘ) 
 • Nowy model usług utrzymaniowych ? Rafał Frączek, Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych, PKP PLK S.A., Tomasz Stępień, Dyrektor Projektu ds. pilotażowego wdrażania nowego systemu utrzymania, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Oczekiwane zmiany w Prawie zamówień publicznych ? Aneta Jędrzejczyk, Dyrektor Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A., Mirosław Pol, Z-ca Dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Ocena jakości realizowanych prac projektowych i budowlanych, warunków kontraktowych ? Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Stanisław Stadniczenko, Dyrektor Projektu ds. Technologii i Laboratorium, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Nadzór nad realizacją inwestycji ? Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Mariola Kujawa, Z-ca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów UE, PKP PLK S.A., Michał Olszewski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Przygotowanie projektów programów funkcjonalno-użytkowych ? Dariusz Słotwiński, Doradca Zarządu PKP PLK S.A., PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)

Konferencja ?Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości?

Seminarium ?Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce?

INFRASTRUKTURA 2013

Konferencja ?Wpływ bezpieczeństwa na kształtowanie infrastruktury?

 • ?Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu drogowego 2013-2020?; Pan Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Zasady bezpieczeństwa wpływające na kształt infrastruktury drogowej?; Pani Ilona Buttler, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Stan bezpieczeństwa  ruchu drogowego w Polsce. Działania Policji drogowej?, mł. insp. Marek Konkolewski, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Realizacja dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na różnych szczeblach administracji?; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Pan Jacek Gacparski ? Główny Audytor BRD (POBIERZ PREZENTACJĘ)
  Pani Katarzyna Kwiecień ? Departament Zarządzania Ruchem (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Zasady projektowania dróg z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Monika Bielawska ? Departament Przygotowań Inwestycji, Pan Leszek Kania ? Departament Przygotowań Inwestycji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym - projekt, realizacja i skuteczność w odniesieniu do dostępnych rozwiązań w zakresie pomiaru prędkości?; Pan Marcin Flieger - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo - drogowych? Pan Witold Olpiński Instytut Kolejnictwa; Pani Katarzyna Kucharek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Bezpieczeństwo ruchu tramwajowego na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy z uwzględnieniem działań prewencyjnych?; Pan Robert Grzywacz, Szef Infrastruktury, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Rola instytucji pozarządowych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego?; Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,
  Pan Bartłomiej Morzycki, Prezes
  Pan Andrzej Grzegorczyk, Wiceprezes (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • ?Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?; Pani Anna Zielińska - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

INFRSTRUKTURA 2012

Konferencja ?Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym?

 • O pewnych zjawiskach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągu o podwyższonej prędkości ? prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Masowe przetwarzanie danych a bezpieczeństwo ruchu ? prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki, Instytut Łączności (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego ? prof. dr hab. inż. Marian Tracz, Politechnika Krakowska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych ? prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, dr inż. Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Stacje monitoringu przytorowego i przydrożnego ? prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Wystąpienia przedstawicieli firm: Maciej Zakrzewski - Dyrektor ALFA BOND KOHLHAUER, Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ) / Volker Claus FALK - przedstawiciel firmy ALFA BOND KOHLHAUER (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Innowacyjne systemy transportowe ? prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Systemy eksploatacji kolei podwyższonych prędkości ? prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes FSNT-NOT, Politechnika Radomska Wydz. Transportu i Elektrotechniki; mgr inż. Joanna Nowakowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie drogowym ? dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Analiza ryzyka w transportowych projektach europejskich ? prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, mgr inż. Paweł Nowosad, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Skuteczne zabezpieczenie połączeń śrubowych warunkiem wzrostu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym ? prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes FSNT-NOT, Politechnika Radomska Wydz. Transportu i Elektrotechniki; mgr inż. Krzysztof Włodarz, Prezes Zarządu NORD-LOCK Poland Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich ? prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

Konferencja "Inwestowanie w infrastrukturę kolejową"

 • Podstawowe problemy w realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych w starej perspektywie (2004-2006) wraz ze wstępną oceną realizacji POIiŚ w tym zakresie ? Pani Dyrektor Monika Bieniaszewska wraz z Panem Dyrektorem Maciejem Gładygą (POBIERZ PREZENTACJĘ), Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Kompleksowość działań modernizacyjnych w odniesieniu do infrastruktury kolejowej ? Pan Dyrektor Szymon Konop, PKP S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Spojrzenie na procesy modernizacyjne ze strony  przewoźników kolejowych ? Pan Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania zapewniające właściwy przebieg procesów modernizacyjnych ? spojrzenie Wykonawcy ? Pani Marita Szustak,  Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Przewodnicząca Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania zapewniające właściwy przebieg procesów modernizacyjnych ? spojrzenie Inwestora ? Pan Aleksander Wołowiec, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. inwestycji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania środowiskowe dla sprawnej realizacji rewitalizacji infrastruktury kolejowej ? zdobyte doświadczenia, zalecenia na przyszłość ? Pan Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Nowa perspektywa finansowania projektów kolejowych przez Unię Europejską ? kluczowe uwarunkowania ? Pani Dyrektor Gabriela Popowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Założenia realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w ujęciu rzeczowym i finansowym ? Pan Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Oferta nauki polskiej w obszarze infrastruktury kolejowej ? ocena stanu, szans i możliwości ? Pan Profesor Janusz Dyduch, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Charakterystyka polskiego rynku budownictwa kolejowego ? potencjał i możliwości projektantów ? Pan Piotr Abramczyk, Wiceprezes Zarządu BPK Katowice sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Charakterystyka polskiego rynku budownictwa kolejowego ? potencjał i możliwości wykonawców ? Przedstawiciel PKP  ENERGETYKA S.A. wraz z ewentualnym udziałem przedstawiciela PPMT sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Poziom innowacyjności infrastrukturalnych inwestycji kolejowych ? ocena wykorzystania istniejącego potencjału naukowego w Polsce, sugestie na przyszłość ? Pan Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Otwarcie polskiego rynku projektowego w kontekście potencjalnego deficytu samodzielnych pracowników z uprawnieniami do projektowania w specjalności kolejowej i kierowania robotami budowlanymi ? Pan Krzysztof Celiński, Dyrektor Generalny Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Kwalifikacje i kompetencje poszukiwane przez zarządcę infrastruktury kolejowej ? teraźniejszość i przyszłość ? Pan Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. pracowniczych (POBIERZ PREZENTACJĘ)

Konferencja "Polityka parkingowa w aglomeracjach miejskich"

 • Czy parkowanie pojazdów musi być płatne? - Zygmunt Użdalewicz, ?SIGMA-SYSTEM? Warszawa (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Wykorzystanie miejsc parkingowych w strefie płatnego postoju w Warszawie i koszty jej eksploatacji (zysk czy strata?) - Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Doświadczenia z funkcjonowania strefy płatnego postoju w Grudziądzu - Sylwia Łazarczyk ? dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Warunki skuteczności funkcjonowania stref płatnego postoju - Anna Strachocka, Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Obsługa stref płatnego parkowania w ramach partnerstwa publiczno?prywatnego - Michał Mirosław Wikliński ? City Parking Group S.A. Grudziądz (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Warszawski system P+R ? planowanie, budowa i eksploatacja - Leszek Cisło, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

Informacje praktyczne

 

 


 

 

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •