Targi - wiele możliwości

Materiały z konferencji targowych do pobrania

Prezentacje do pobrania:

 

INFRASTRUKTURA 2014

Konferencja „Czas na zmiany”

„NOWE STANDARDY W DROGOWNICTWIE”

 • Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - zainteresowanych prosimy o kontakt z Departamentem Dróg i Austostrad tel.: 22 / 630 17 00
 • Prezentacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - POBIERZ

„PRZEMIANY W KOLEJNICTWIE”

 • Kierunki zmian systemowych w obszarze polskiego transportu kolejowego – Tomasz Warsza, Radca Ministra kierujący Departamentem Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (POBIERZ PREZENTACJĘ) 
 • Krajowy Program Kolejowy – Justyna Wilde, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (POBIERZ PREZENTACJĘ) 
 • Nowy model usług utrzymaniowych – Rafał Frączek, Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych, PKP PLK S.A., Tomasz Stępień, Dyrektor Projektu ds. pilotażowego wdrażania nowego systemu utrzymania, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Oczekiwane zmiany w Prawie zamówień publicznych – Aneta Jędrzejczyk, Dyrektor Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A., Mirosław Pol, Z-ca Dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Ocena jakości realizowanych prac projektowych i budowlanych, warunków kontraktowych – Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Stanisław Stadniczenko, Dyrektor Projektu ds. Technologii i Laboratorium, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Nadzór nad realizacją inwestycji – Jarosław Antoniuk, Z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji  ds.  wsparcia procesów, PKP PLK S.A., Mariola Kujawa, Z-ca Dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów UE, PKP PLK S.A., Michał Olszewski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Przygotowanie projektów programów funkcjonalno-użytkowych – Dariusz Słotwiński, Doradca Zarządu PKP PLK S.A., PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)

Konferencja „Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości”

Seminarium „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”

INFRASTRUKTURA 2013

Konferencja „Wpływ bezpieczeństwa na kształtowanie infrastruktury”

 • „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu drogowego 2013-2020”; Pan Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Zasady bezpieczeństwa wpływające na kształt infrastruktury drogowej”; Pani Ilona Buttler, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Stan bezpieczeństwa  ruchu drogowego w Polsce. Działania Policji drogowej”, mł. insp. Marek Konkolewski, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Realizacja dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na różnych szczeblach administracji”; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Pan Jacek Gacparski – Główny Audytor BRD (POBIERZ PREZENTACJĘ)
  Pani Katarzyna Kwiecień – Departament Zarządzania Ruchem (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Zasady projektowania dróg z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Monika Bielawska – Departament Przygotowań Inwestycji, Pan Leszek Kania – Departament Przygotowań Inwestycji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym - projekt, realizacja i skuteczność w odniesieniu do dostępnych rozwiązań w zakresie pomiaru prędkości”; Pan Marcin Flieger - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo - drogowych” Pan Witold Olpiński Instytut Kolejnictwa; Pani Katarzyna Kucharek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Bezpieczeństwo ruchu tramwajowego na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy z uwzględnieniem działań prewencyjnych”; Pan Robert Grzywacz, Szef Infrastruktury, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Rola instytucji pozarządowych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”; Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,
  Pan Bartłomiej Morzycki, Prezes
  Pan Andrzej Grzegorczyk, Wiceprezes (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • „Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”; Pani Anna Zielińska - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

INFRSTRUKTURA 2012

Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”

 • O pewnych zjawiskach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągu o podwyższonej prędkości – prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Masowe przetwarzanie danych a bezpieczeństwo ruchu – prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki, Instytut Łączności (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – prof. dr hab. inż. Marian Tracz, Politechnika Krakowska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych – prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, dr inż. Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Stacje monitoringu przytorowego i przydrożnego – prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Wystąpienia przedstawicieli firm: Maciej Zakrzewski - Dyrektor ALFA BOND KOHLHAUER, Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ) / Volker Claus FALK - przedstawiciel firmy ALFA BOND KOHLHAUER (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Innowacyjne systemy transportowe – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Systemy eksploatacji kolei podwyższonych prędkości – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes FSNT-NOT, Politechnika Radomska Wydz. Transportu i Elektrotechniki; mgr inż. Joanna Nowakowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie drogowym – dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Analiza ryzyka w transportowych projektach europejskich – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, mgr inż. Paweł Nowosad, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Skuteczne zabezpieczenie połączeń śrubowych warunkiem wzrostu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes FSNT-NOT, Politechnika Radomska Wydz. Transportu i Elektrotechniki; mgr inż. Krzysztof Włodarz, Prezes Zarządu NORD-LOCK Poland Sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

Konferencja "Inwestowanie w infrastrukturę kolejową"

 • Podstawowe problemy w realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych w starej perspektywie (2004-2006) wraz ze wstępną oceną realizacji POIiŚ w tym zakresie – Pani Dyrektor Monika Bieniaszewska wraz z Panem Dyrektorem Maciejem Gładygą (POBIERZ PREZENTACJĘ), Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Kompleksowość działań modernizacyjnych w odniesieniu do infrastruktury kolejowej – Pan Dyrektor Szymon Konop, PKP S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Spojrzenie na procesy modernizacyjne ze strony  przewoźników kolejowych – Pan Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania zapewniające właściwy przebieg procesów modernizacyjnych – spojrzenie Wykonawcy – Pani Marita Szustak,  Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Przewodnicząca Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania zapewniające właściwy przebieg procesów modernizacyjnych – spojrzenie Inwestora Pan Aleksander Wołowiec, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. inwestycji (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Uwarunkowania środowiskowe dla sprawnej realizacji rewitalizacji infrastruktury kolejowej – zdobyte doświadczenia, zalecenia na przyszłość – Pan Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Nowa perspektywa finansowania projektów kolejowych przez Unię Europejską – kluczowe uwarunkowania – Pani Dyrektor Gabriela Popowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Założenia realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w ujęciu rzeczowym i finansowym – Pan Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP PLK S.A. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Oferta nauki polskiej w obszarze infrastruktury kolejowej – ocena stanu, szans i możliwości – Pan Profesor Janusz Dyduch, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Charakterystyka polskiego rynku budownictwa kolejowego – potencjał i możliwości projektantów – Pan Piotr Abramczyk, Wiceprezes Zarządu BPK Katowice sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Charakterystyka polskiego rynku budownictwa kolejowego – potencjał i możliwości wykonawców – Przedstawiciel PKP  ENERGETYKA S.A. wraz z ewentualnym udziałem przedstawiciela PPMT sp. z o.o. (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Poziom innowacyjności infrastrukturalnych inwestycji kolejowych – ocena wykorzystania istniejącego potencjału naukowego w Polsce, sugestie na przyszłość – Pan Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Otwarcie polskiego rynku projektowego w kontekście potencjalnego deficytu samodzielnych pracowników z uprawnieniami do projektowania w specjalności kolejowej i kierowania robotami budowlanymi – Pan Krzysztof Celiński, Dyrektor Generalny Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Kwalifikacje i kompetencje poszukiwane przez zarządcę infrastruktury kolejowej – teraźniejszość i przyszłość – Pan Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. pracowniczych (POBIERZ PREZENTACJĘ)

Konferencja "Polityka parkingowa w aglomeracjach miejskich"

 • Czy parkowanie pojazdów musi być płatne? - Zygmunt Użdalewicz, „SIGMA-SYSTEM” Warszawa (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Wykorzystanie miejsc parkingowych w strefie płatnego postoju w Warszawie i koszty jej eksploatacji (zysk czy strata?) - Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Doświadczenia z funkcjonowania strefy płatnego postoju w Grudziądzu - Sylwia Łazarczyk – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Warunki skuteczności funkcjonowania stref płatnego postoju - Anna Strachocka, Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Obsługa stref płatnego parkowania w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego - Michał Mirosław Wikliński – City Parking Group S.A. Grudziądz (POBIERZ PREZENTACJĘ)
 • Warszawski system P+R – planowanie, budowa i eksploatacja - Leszek Cisło, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji (POBIERZ PREZENTACJĘ)

 

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 •