O targach

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character

O targach

Rozwj infrastruktury drogowej i miejskiej to sia napdowa kadej gospodarki ? budowa nowych drg, mostw, lotnisk, stadionw i innych obiektw uytecznoci publicznej przyczynia si nie tylko do poprawy jakoci ycia mieszkacw, ale przyciga take inwestorw oraz wydarzenia rangi midzynarodowej, wrd ktrych Euro 2012 moe by tylko przykadem.

Midzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarzdzania Ruchem s jedn z najwaniejszych i najwszechstronniejszych imprez w Polsce powiconych tej tematyce. Stanowi paszczyzn dialogu i wsppracy pomidzy rnymi rodowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w naszym kraju. To take wyjtkowe miejsce spotka z przedstawicielami sektora publicznego - zarzdcami drg wszystkich poziomw, administracji rzdowej i samorzdw.

Istotn czci  targw jest cenny merytorycznie program imprez towarzyszcych tworzony przy wsparciu kluczowych instytucji branowych w tym przede wszystkim przy wsppracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad, Instytutem Badawczym Drg i Mostw czy Oglnopolsk Izb Gospodarcz Drogownictwa. Warto w nich uczestniczy bo daj moliwo zdobycia unikalnej wiedzy, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejtnoci.

Przejd do

Informacje praktyczne


Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
  •